Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Derkaczy odc. Prasowa - posesja nr 80 Dn 0,2 L ca 80 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2023-01-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2023-12-31
Ulica: 
ul. Derkaczy
Od ulicy: 
ul. Prasowa
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---