Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska w ulicach: Waligóry odc. Morwowa - Ziołowa, w drogach dojazdowych do ul. Waligóry 25H, 34B, Perkusyjnej odc. Waligóry - Wiolonczeli, Gitarowej, Operowej, Morwowej, w drogach dojazdowych do ul. Morwowej 21B, 26E, Złotych Dębów Dn 0,2 L ca 2570 m oraz budowa przepompowni ścieków PI-2 Q-9,77 dm3/s ZADANIE II

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2025-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-01
Ulica: 
ul. Waligóry
Od ulicy: 
ul. Ziołowa
Do ulicy: 
ul. Morwowa
Naruszenia: 
---
Link www: 
---