Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mrówczej odc. Lucerny - posesja nr 198 na dz.ew. 2/1 z obrębu 3-11-44 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 690 m

---
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2015-01-20
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-07-31
Ulica: 
ul. Mrówcza
Od ulicy: 
ul. Lucerny
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---