Budowa kolektora ogólnospławnego w Trasie Mostu M. Skłodowskiej-Curie odc. istn. kolektor ogólnospławny w ul. Nocznickiego (w rej. ul. Wólczyńskiej) - projektowana trasa ekspresowa S7 Dn 2,0 L 800 m i w projektowanej trasie ekspresowej S7 odc. Trasa Mostu M. Skłodowskiej-Curie - Powstańców Śląskich Dn 2,0 L 1590 m oraz budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż projektowanej trasie ekspresowej S7 odc. Trasa Mostu M. Skłodowskiej-Curie - Maszewska i w ul. Maszewskiej odc. projektowana trasa ekspresowej S7 - Księżycowa Dn 0,3/0,5 L ca 435 m

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2024-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2025-12-01
Ulica: 
ul. Maszewska
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
ul. Księżycowa
Naruszenia: 
---
Link www: 
---