Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Odblask, Popas, Wolbromskiej, Załuski, Zbiorowej odc. Zbiorowa 55 - Zbiorowa 17, Na Skraju odc. Hipolitowo - Na Skraju 18 wraz z drogami dojazdowymi do ul. Na Skraju 18/20, 22/24, działka nr ew. 66 obręb 2-06-15 Dn 0,2 L ca 2300 m oraz budowa przepompowni ścieków przy ul. Zbiorowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,16 L ca 310 m

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2023-12-01
Ulica: 
ul. Popas
Od ulicy: 
ul. Zbiorowa
Do ulicy: 
ul. Na Skraju
Naruszenia: 
---
Link www: 
---