Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska w ulicach: Messal, Lemiesz odc. Messal - Ziołowa, Palestera, Epopei, Śpiewaków odc. Lemiesz - Messal oraz Messal - zasięg grawitacyjny, Perkusyjna odc. Lemiesz - Wiolonczeli, Wiolonczeli Dn 0,2 L ca 2300 m oraz budowa przepompowni ścieków PI-3 Q-5,6 dm3/s wraz z przewodami tłocznymi ZADANIE III

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2026-01-05
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-01
Ulica: 
ul. Perkusyjna
Od ulicy: 
ul. Lemiesz
Do ulicy: 
ul. Wiolonczeli
Naruszenia: 
---
Link www: 
---