Budowa pompowni ścieków P7 o wydajności 39l/s, kanałów tłocznych 2 x L ca 900 m, kanalizacji sanitarnej Dn 0,2 L ca 1850 m, przewodu wodociągowego Dn 100 L ca 260 m w ulicach: Klarnecistów, Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Puławskiej i przebudowy gazociągu Dn 40 PE stal średniego ciśnienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 o długości L ca 80 m w ul. Farbiarskiej

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2008-01-30
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-30
Ulica: 
ul. Farbiarska
Od ulicy: 
ul. Farbiarska
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---