Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gwintowej odc. Nadrzeczna - kościół, Dn 0,2 L ca 210 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2028-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2028-12-29
Ulica: 
ul. Gwintowa
Od ulicy: 
ul. Nadrzeczna
Do ulicy: 
ul. Gwintowa
Naruszenia: 
---
Link www: 
---