Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Twórczej odc. Juranda ze Spychowa - projektowana KL10b, w drogach dojazdowych do ul. Twórczej 51G/53G, 57G, 66G, 67G/69H, 73K/75K, 79N/80C, Zbożowej odc. Twórcza - Zbożowa 11, w projektowanej KL10b odc. Kanał Bródnowski - projektowana KL9, w projektowanej KL9 odc. projektowana KL12 - Hemara, Bohuna odc. KL9 - zasięg grawitacyjny, Mirabelki odc. KL9 - zasięg grawitacyjny, w projektowanej KL12 odc. KL9 - zasięg grawitacyjny Dn 0,2/0,25/0,30 L ca 4500 m

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2028-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2029-12-03
Ulica: 
ul. Twórcza
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---