Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska w ulicach: Lemiesz odc. Smugowa - Poli Negri, w drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, Celtów, Wikingów, Poli Negri, Kaweckiej, Stojowskiego, w drodze dojazdowej do ul. Czołowej 26J, Śpiewaków odc. Czołowa - zasięg grawitacyjny, Czołowej odc. Śpiewaków - Zyndrama z Maszkowic, Zyndrama z Maszkowic odc. Czołowa - Waligóry, w drogach dojazdowych do ul. Zyndrama z Maszkowci 11B, 17B, 19D, Zakręconej, Waligóry odc. Morwowa - Borecka, w drodze dojazdowej do ul. Waligóry 3F Dn 0,2/0,3 L ca 4815 m oraz budowa przepompowni ścieków PI-4 Q-36,47 dm3/s wraz z przewodami tłocznymi ZADANIE I

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2026-01-05
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-01
Ulica: 
ul. P. Negri
Od ulicy: 
ul. Czołowa
Do ulicy: 
ul. Lemiesz
Naruszenia: 
---
Link www: 
---