Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żywieckiej odc. Ryżowa - Żywiecka 19A , Ryżowej odc. Al. Jerozolimskie - granica m.st. Warszawy oraz odc. Al. Jerozolimskie - zasięg grawitacyjny w kier. ul. Prystora, Rawskiej Dn 0,2 L ca 800 m

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2023-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2023-12-01
Ulica: 
ul. Ryżowa
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---