Budowa kanalizacji ogólnospławnej i ściekowej na os. Placówka: w ul. Opłotek

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2024-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2025-12-01
Ulica: 
ul. Opłotek
Od ulicy: 
ul. Wólczyńska
Do ulicy: 
ul. Palisadowa
Naruszenia: 
---
Link www: 
---