Budowa kanalizacji ściekowej na os. Wólka Węglowa: w ul. Estrady odc. Widokowa - zasięg grawitacyjny (Estrady 41A), Widokowej, Palisadowej odc. Estrady - zasięg grawitacyjny, w drogach dojazdowych do ul. Estrady: 142/144B, 122/124; 116/118, Wólczyńskiej odc. Estrady - zasięg grawitacyjny, w drodze dojazdowej do ul. Wólczyńskiej 300A/300H Dn 0,2/0,3 L ca 1800 m oraz budowa przepompowni ścieków w rejonie ul. Widokowej/Estrady wraz z przewodami tłocznymi od przepompowni w drodze wewnętrznej wzdłuż projektowanej drodze ekspresowej S7 do kanału w rejonie ul. Wólczyńskiej/Wóycickiego Dn 2 x 0,16 L ca 1350 m Zadanie II

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2024-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-01
Ulica: 
ul. Estrady
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---