Budowa kanalizacji ogólnospławnej dla rejonu ul. Nieświeskiej Dn 0,2 L ca 400 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2026-01-05
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-31
Ulica: 
ul. Nieświeska
Od ulicy: 
ul. Rzeczna
Do ulicy: 
ul. Nieświeska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---