Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żywieckiej odc. Żywiecka 3 - Żywiecka 8, Al. Jerozolimskich odc. Al. Jerozolimskie 232 - Starodęby Dn 0,2/0,4 L ca 1030 m oraz budowa pompowni ścieków Q = 5l/s przy ul. Żywieckiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,1 L ca 200 m

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2017-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-12-17
Ulica: 
Al. Jerozolimskie
Od ulicy: 
ul. Starodęby
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---