Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dawidowskiej odc. Buszycka - posesja nr 51 DN 0,2 L 104,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 8,7 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2019-10-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. Dawidowska
Od ulicy: 
ul. Buszycka
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
jezdnia
Link www: 
---