Budowa przewodu wodociągowego w ulicach Cieplarniana odc. Brzoskwiniowa - Piotrusia Pana, Brzozowy Lasek odc. Łagodna - Cieplarniania, Husarska, Szafranowa, Radosna, Pogodna odc. Ułańska - Gościniec Dn 100/150 L ca 1080 m oraz budowa spięć eksploatacyjnych L ca 190 m - Zadanie III

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2018-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-06-30
Ulica: 
ul. Pogodna (W)
Od ulicy: 
ul. Gościniec (W)
Do ulicy: 
ul. Ułańska (W)
Naruszenia: 
---
Link www: 
---