Budowa pompowni P1 przy ul. Chlubnej wraz z przewodami tłocznymi oraz kanalizacji ściekowej w ul. Chlubnej Dn 0,2/0,3 L ca 1510 m

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2008-12-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2021-06-30
Ulica: 
ul. Chlubna
Od ulicy: 
ul. Deseniowa
Do ulicy: 
ul. Skierdowska
Naruszenia: 
droga, jezdnia, chodnik
Link www: 
---