Budowa kanalizacji ściekowej w Ruskowy Bród odc. Słodka - Zdziarska, Zdziarskiej odc. Ruskowy Bród - Verdiego, w projektowanej 17 KL odc. - Zdziarska - projektowana 11 KL, Projektowana 11KL odc. Projektowana 17 KL - Ruskowy Bród, Jarzębinowej odc. Ruskowy Bród - zasięg grawitacyjny Dn 0,2/0,25/0,3/0,5 L ca 2500 m oraz budowa przepompowni ścieków P28

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2023-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2024-12-02
Ulica: 
ul. Ruskowy Bród
Od ulicy: 
ul. Słodka
Do ulicy: 
ul. Zdziarska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---