Przejście dla pieszych przy ulicy Bartyckiej 114: obniżono krawężniki od strony południowej, od strony północnej wyrównano nawierzchnię.

---
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2014-03-19
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. Bartycka
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---