Przejście przez Olecką przy skrzyżowaniu z Brzostowską: obniżono krawężniki, zamontowano pasy ostrzegawcze.

---
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2014-03-18
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. Olecka
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
Chodnik
Link www: 
---