Budowa kanalizacji ściekowej w Lidzbarskiej odc. Lidzbarska 22A/25D - Wyganowska, Mehoffera odc. Lidzbarska - Ślepa, Wyganowskiej odc. Ślepa - Wyganowska 20, w drodze dojazdowskiej do ul. Wyganowskiej 18/20, Ślepej odc. Mehoffera - Ślepa 11, w drodze dojazdowej do ul. Mehoffera 160/162 Dn 0,2 L ca 2280 m oraz budowa przepompowni ścieków P4 wraz przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,1 L ca 360 m

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2028-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2029-12-03
Ulica: 
ul. Wyganowska
Od ulicy: 
ul. Ślepa
Do ulicy: 
ul. Wyganowska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---