Przejście dla pieszych przez ulicę Elektoralną przy skrzyżowaniu z ul. Przechodnią: Po remoncie ulicy obniżono krawężniki i zastosowano pasy ostrzegawcze oraz ścieżki dotykowe dla osób niewidomych.

---
Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2014-03-13
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. Elektoralna
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
Chodnik
Link www: 
---