Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Berensona odc. Oknicka - granica miasta, Lewandów odc. Berensona - Internetowa, w drogach dojazdowych do ul. Berensona 123D, 151G/159X, 158P Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 2000 m oraz budowa pompowni P4

---
Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2025-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-01
Ulica: 
ul. L. Berensona
Od ulicy: 
ul. Oknicka
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---