Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Retmańskiej odc. posesja nr 2 - posesja 22

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2027-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-31
Ulica: 
ul. Retmańska
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---