Zamknięte skrzyżowanie ul. Trockiej i Pratulińskiej – rozbudowa II linii metra

Skrzyżowanie ulic Trockiej i Pratulińskiej zostało wyłączone z ruchu.

Przejezdna pozostaje ul. Handlowa. Zamknięte jest także skrzyżowanie ulic M. Ossowskiego i Pratulińskiej. Zlikwidowane zostało rondo na skrzyżowaniu ulic Gorzykowskiej i Handlowej, natomiast na skrzyżowaniu ul. M. Ossowskiego i Witebskiej wytyczone jest rondo umożliwiające zawracanie. Na ul. Gorzykowskiej i Handlowej (pomiędzy Kołową a Święciańską, w kierunku Radzymińskiej) wytyczony został bus pas. Objazd zamkniętych ulic prowadzi ulicami Gorzykowską, Handlową i Kołową. Powodem zmian jest budowa stacji Trocka II linii metra.

II linia metra wydłuży się o kolejne trzy stacje na Pradze-Północ i Targówku. W kierunku wschodnim, z Dworca Wileńskiego, powstanie ok. 3,12 km trasy. Stacja Szwedzka będzie pod ul. Strzelecką po wschodniej stronie ul. Stalowej, pomiędzy budynkiem Strzelecka 46 a Zajezdnią Autobusową MZA „Stalowa”. Następna, Targówek wybudowana zostanie pod skrzyżowaniem ul. Pratulińskiej z M. Ossowskiego. Po północnej stronie ul. M. Ossowskiego, pod terenem zieleni, znajdować się będzie łączący się ze stacją jednokondygnacyjny, podziemny obiekt komory rozjazdów. Stacja Trocka wraz z torami odstawczymi zlokalizowana jest wzdłuż ul. Pratulińskiej - pod skrzyżowaniem ulic Pratulińskiej i Trockiej, a także wzdłuż planowanej ulicy na przedłużeniu ul. Pratulińskiej. Wybudowane zostaną także trzy wentylatornie. Budowa zakończy się w drugim kwartale 2019 r.
Komunikacja: 
Na trasy objazdowe skierowano linie autobusowe: 156, 160, 162, 199, 212, 517, N02, N12 i N62. Kursowanie 356 zostało zawieszone. Linia ekspresowa E-3 została przekształcona w 262, która kursuje na nowej trasie we wszystkie dni tygodnia. Jej zadaniem jest połączenie osiedli położonych przy ul. Trockiej z Dworcem Wileńskim w zamian za linie wycofane. Z myślą o mieszkańcach okolic obecnej pętli Targówek uruchomiony został dodatkowy przystanek autobusowy na ul. Handlowej (w kierunku Gorzykowskiej) za skrzyżowaniem z Lusińską. Na ul. M. Ossowskiego, w rejonie przystanku Witebska, zostało wybudowane rondo, które umożliwia zawracanie autobusom linii 156, 160 i 517. Przystanek Pratulińska stał się zaś przystankiem końcowym dla linii: 199, 212, 262. W związku z tym, że ruch autobusowy odbywa się głównie ul. Handlową oraz Gorzykowską, został na nich – na odcinku od Kołowej do Święciańskiej (w jednym kierunku) – wytyczony buspas. Szczegóły zmian: http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=7915&l=1
Początek: 
2016-05-01
Koniec: 
2019-05-29
Dzielnica: 
Ulica: 
ul. Trocka
status: 
Aktualne