O serwisie

Serwis internetowy Infoulice został uruchomiony przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy (dawniej Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym) w roku 2008. Podstawowym zadaniem serwisu jest wspomaganie procesu koordynacji inwestycji i remontów poprzez przedstawienie lokalizacji planowanych i realizowanych zadań, w oparciu o miejskie zasoby informacji przestrzennej. Z uwagi na fakt, iż informacje o planowanych i aktualnie realizowanych inwestycjach są wprowadzane do serwisu przez inwestorów, serwis może być wykorzystywany zarówno do monitoringu procesu inwestycyjnego jak i przez mieszkańców oraz instytucje, jako źródło informacji o sytuacji w mieście.

Wszyscy użytkownicy mogą się zapoznać bez ograniczeń z zestawieniem planowanych inwestycji i remontów w Warszawie przez właścicieli sieci podziemnych, instytucji miejskich zajmujących transportem zbiorowym, zarządzaniem oraz tworzeniem infrastruktury komunikacyjnej. Informacje te można zobaczyć w postaci tabeli oraz graficznego zobrazowania na planie miasta. Serwis umożliwia zapoznanie się z opisem przedsięwzięcia i jego lokalizacją w terenie. Najistotniejsza część serwisu poświęcona jest utrudnieniom w ruchu związanym z prowadzeniem robót – umieszczone są tam komunikaty o utrudnieniach, schematy organizacji ruchu, plany proponowanych objazdów, itp. Zapraszamy również na profil www.facebook.com/infoulice.

Biuro Infrastruktury

Urzędu m.st. Warszawy