O serwisie

Serwis internetowy Infoulice - Informacje o inwestycjach i remontach ulic Warszawy (widoczny w sieci pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl) został uruchomiony przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy w roku 2008. Podstawowym zadaniem serwisu jest wspomaganie procesu koordynacji inwestycji i remontów poprzez przedstawienie lokalizacji planowanych i realizowanych zadań, w oparciu o miejskie zasoby informacji przestrzennej. Z uwagi na fakt, iż informacje o planowanych i aktualnie realizowanych inwestycjach są wprowadzane do serwisu przez inwestorów, serwis może być wykorzystywany zarówno do monitoringu procesu inwestycyjnego jak i przez mieszkańców oraz instytucje, jako źródło informacji o sytuacji w mieście.

Serwis został podzielony na dwie części – dostępną po zalogowaniu dla firm i instytucji współpracujących w zakresie koordynacji oraz ogólnodostępną, z której mogą korzystać wszyscy bez konieczności rejestracji. Uprawnieni przedstawiciele inwestorów mogą korzystać z zaawansowanych funkcji związanych z wprowadzaniem danych, dokonywaniem w nim zmian, oraz zarządzaniem bazą inwestycji. Możliwe jest uzyskiwanie zestawień o planowanych i/lub realizowanych inwestycjach dla poszczególnych dzielnic lub wybranych ulic w zadanym okresie czasu. Informacje te mogą dotyczyć poszczególnych firm lub wszystkich inwestorów.

Natomiast wszyscy użytkownicy mogą się zapoznać bez ograniczeń z zestawieniem planowanych inwestycji i remontów w Warszawie przez właścicieli sieci podziemnych, instytucji miejskich zajmujących transportem zbiorowym, zarządzaniem oraz tworzeniem infrastruktury komunikacyjnej. Informacje te można zobaczyć w postaci tabeli oraz graficznego zobrazowania na planie miasta. Serwis umożliwia zapoznanie się z opisem przedsięwzięcia i jego lokalizacją w terenie. Najistotniejsza część serwisu poświęcona jest utrudnieniom w ruchu związanym z prowadzeniem robót – umieszczone są tam komunikaty o utrudnieniach, schematy organizacji ruchu, plany proponowanych objazdów, itp. Zapraszamy również na nasz profil na fb: www.facebook.com/infoulice.

Biuro Infrastruktury

Urzędu m.st. Warszawy