Zgodnie z deklaracjami pierwsi pasażerowie powinni skorzystać z wolskiego odcinka linii metra M2 wio

Plac budowy stacji metra „Księcia Janusza” obejmie ul. Górczewskia pomiędzy ul. Deotymy a wjazdem do centrum handlowego. Możliwy jest dojazd do ul. Góralskiej. Dalej mogą jechać wyłącznie autobusy, taksówki i pojazdy z identyfikatorami MW.

Budowa stacji „Księcia Janusza” oznaczała zamknięcie ul. Górczewskiej, ale postęp robót umożliwił już przywrócenie ruchu na części ulicy. Ruch na odcinku od skrzyżowania z ulicami Deotymy i Elekcyjną do Góralskiej został przełożony na jezdnię południową. Od ul. Deotymy można dojechać do Góralskiej. Dalej prosto (jezdnią północną) mogą jechać wyłącznie autobusy, taxi, motocykle i MTON oraz posiadający identyfikatory wg wzoru MW właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach wzdłuż ul. Górczewskiej (Identyfikatory dla mieszkańców ul. Górczewskiej). Równocześnie zamknięty zostało tymczasowe połączenie ul. Okocimskiej z Jana Olbrachta.

Po północnej stronie ul. Górczewskiej jest chodnik dla pieszych. Natomiast po stronie południowej wyznaczony został ciąg pieszo-rowerowy (w kolejnym etapie prac ruch ten zostanie przełożony na stronę północną). Utrzymane będą przejścia pomiędzy dwiema stronami ul. Górczewskiej – przy ul. Deotymy, za Księcia Janusza, przy Góralskiej i przed wjazdem do centrum handlowego.

Ulicą Elekcyjną w kierunku południowym, czyli do ul. Wolskiej mogą poruszać się wszyscy bez ograniczeń, na skrzyżowaniu z ul. Wolską muszą się rozjechać w prawo lub w lewo, bo na wprost (do ul. M. Kasprzaka) jest tylko przejazd dla autobusów, taxi i MTON. W ul. Elekcyjną od strony Wolskiej (w kierunku północnym) wjazd w ciągu dnia możliwy jest tylko autobusów, taxi i MTON (w godz. 22.00 – 5.00 wjazd możliwy jest dla wszystkich). Dodatkowo, zmieniony został kierunek ruchu na ul. Batalionu AK „Zośka” – ruch na tej ulicy odbywa się w stronę ul. Elekcyjnej.
Komunikacja: 
W związku z zamknięciem połączenia z ul. Okocimską trasa autobusów linii 129 została skrócona do ronda przy ul. Redutowej.

Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Początek: 
2017-03-22
Koniec: 
2019-12-22