Zamknięty fragment ul. Targowej - budowa II linii metra

Wyłączony z ruchu został jednokierunkowy fragment ul. Targowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wileńską i ul. 11 Listopada.

Zamknięty dla ruchu jest jednokierunkowy fragment ul. Targowej, ale skrzyżowania z ul. Wileńską i 11 Listopada są czynne. Jadący od strony skrzyżowania z al. „Solidarności” muszą skręcić w ul. Wileńską – dalej prosto możliwy jest tylko dojazd na plac budowy i do posesji przy numerach 78, 80, 82 i 84. Z kolei na odcinku pomiędzy ul. Ratuszową a ul. 11 Listopada wprowadzony został ruch dwukierunkowy z możliwością skrętu z ul. Targowej w ul. 11 Listopada. Objechać zamknięty fragment ulicy można jadąc ulicami: Wileńska – Inżynierska; al. „Solidarności” – Jagiellońska – Ratuszowa lub al. „Solidarności” – Szwedzka. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do wiosny 2019 r.

Pomiędzy ul. Wileńską a 11 Listopada zamknięte zostały również: droga dla rowerów po północnej stronie ul. Targowej i kontrapas rowerowy. Objazd dla rowerzystów jest poprowadzony południową stroną jezdni, gdzie wytyczony został ciąg pieszo-rowerowy (przy przejściu dla pieszych za ul. 11 Listopada a przed przystankiem tramwajowym został wytyczony przejazd rowerowy). W kolejnym etapie prac, gdy plac budowy zwolni narożnik skrzyżowania z ul. 11 Listopada, droga dla rowerów zostanie otwarta. Przez cały czas przejście dla pieszych po północnej stronie ulicy będzie utrzymane.

Budowniczowie kolejnego odcinka metra – trzech stacji z Dworca Wileńskiego na Targówek – rozpoczną budowę szybu wydobywczego dla tarcz TBM drążących tunele. Tarcze Maria i Anna drążą już tunele ze stacji przy ul. Trockiej. Gdy dotrą do stacji Dworzec Wileński i skończą drążenie tuneli trzeba będzie je wyjąć spod ziemi. Dlatego na końcu komory torów odstawczych za stacją wybudowany zostanie szyb, przez który dźwig wydobędzie po rozmotowaną tarczę na powierzchnię. Będzie on na ul. Targowej w pobliżu ul. 11 Listopada.
Komunikacja: 
Autobusy linii: 166, 169, 170, 338 oraz nocnej N03 (tylko w kierunku krańca PL. HALLERA, BRÓDNO-PODGRODZIE, RONDO STARZYŃSKIEGO, NOWODWORY) skręcają z ul. Targowej w ul. Wileńską i dalej jadą ul. Inżynierską. Natomiast linie nocne N14 i N64 (tylko w kierunku krańca OLESIN i CHOSZCZÓWKA / BAZYLIAŃSKA / PŁYTOWA) kursują al. „Solidarności” i ul. Jagiellońską. 


Inne: 

Początek: 
2017-06-16
Koniec: 
2019-05-31
Dzielnica: 
Ulica: 
ul. Targowa
status: 
Aktualne