Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum!

Dzielnica: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2018-01-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2018-12-31
Ulica: 
ul. S. Noakowskiego
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---