Zmiana organizacji ruchu na ul. Żołnierskiej

Zmieniła się organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Żołnierskiej pomiędzy ul. Marsa a ul. Czwartaków. Ruch został przełożony na nowo wybudowane jezdnie.
 
Wykonawca przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej wprowadził duże zmiany w organizacji ruchu. Ruch na ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Marsa do wiaduktu nad torami kolejowymi został przełożony na nowo wybudowaną wschodnią jezdnię. Kierowcy mają na niej do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Jezdnia zachodnia została wyłączona z ruchu i rozpoczęła się jej przebudowa.
 
Przed wiaduktem nad torami kolejowymi kierowcy przejeżdżają przez przewiązkę na jezdnię zachodnią, następnie jadą zachodnim wiaduktem nad ul. Strażacką i nową zachodnią jezdnią do skrzyżowania z ul. Czwartaków. Tak jak dotychczas, ruch na tym węźle odbywa się wybudowanymi łącznicami okalającymi przyczółki wiaduktu. Ulica Czwartaków ma połączenie ul. Żołnierską, ale tylko ze wschodnią łącznicą. Utrzymana jest możliwość skrętu z ul. Żołnierskiej w ul. Czwartaków (jadąc od strony ul. Marsa) oraz skrętu z ul. Czwartaków w kierunku Zielonki. Za węzłem z ul. Czwartaków kierowcy przejeżdżają na nową zachodnią jezdnię, a na granicy miasta mogą zjechać na właściwą jezdnię drogi nr 631.
 
Równocześnie z przełożeniem ruchu na ul. Żołnierskiej wprowadzone zostały zmiany na skrzyżowaniu z ul. Strażacką. Na tym węźle zamknięta dla ruchu jest wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej i wlot ul. Strażackiej od strony Starego Rembertowa. Jadąc z tego kierunku trzeba skręcić w lewo i przejechać łącznicą pod wiaduktami – dalej można pojechać w stronę Targówka lub skręcić na ul. Żołnierską do ul. Marsa. Z kolei jadący ul. Żołnierską od strony ul. Marsa nie mogą skręcić w ul. Strażacką w żadnym kierunku. Objazd dla tych relacji został poprowadzony przez ul. Czwartaków. Natomiast jadący od strony Ząbek mają możliwość skrętu w prawo w ul. Strażacką i dalej jazdy w kierunku Targówka lub przejechania łącznicą pod wiaduktami w stronę Rembertowa.
 
Zmiany czekają kierowców także na skrzyżowaniu z ulicami Marsa i Rekrucką. Ruch pojazdów w ciągu ul. Żołnierskiej przed skrzyżowaniem z ul. Marsa został skierowany na nowo wybudowaną jezdnię, na której kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. Na skrzyżowaniu przywrócony został skręt w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa w kierunku Rembertowa.

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej. Nowa droga znacznie poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek. Przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej) do granicy Warszawy i wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631. Zakres prac jest duży, to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 r.
Komunikacja: 
Wobec braku możliwości skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Strażacką autobusy linii 143 (tylko w kierunku krańca REMBERTÓW-KOLONIA) jeżdżą prosto ul. Żołnierską i skręcają w ul. Czwartaków, a następnie ulicami I. Paderewskiego i al. gen. A. Chruściela „Montera” wracają na swoją trasą podstawową. Trasa tej samej linii w kierunku krańca GUS, a także autobusów linii 199 (w kierunku krańca REMBERTÓW-AKADEMIA), 225 i N24 nie uległa zmianom.
Inne: 
---
Początek: 
2017-08-25
Koniec: 
2018-04-20
Dzielnica: 
Ulica: 
ul. Żołnierska
status: 
Archiwalne