Budowa obwodnicy w rejonie ul. F. Płaskowickiej

Na ul. F. Płaskowickiej wprowadzone zostały zmiany związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Stryjeńskich wyłączona z ruchu została południowa jezdnia. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się jezdnią północną.

Zamknięta dla ruchu jest południowa jezdnia ul. F. Płaskowickiej od skrzyżowania z ul. rtm. W. Pileckiego do skrzyżowania z ulicami Dereniową i Stryjeńskich. Kierowcy jadący od strony ul. Puławskiej przejeżdżają na drugą jezdnię przewiązką na wysokości jednostki Straży Pożarnej – na północnej jezdni jest po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Zlikwidowane zostało rondo na skrzyżowaniu z ul. rtm. W. Pileckiego, a w jego miejsce wytyczone jest zwykłe skrzyżowanie. Uwaga, jadący ul. F. Płaskowickiej od strony al. Komisji Edukacji Narodowej nie mogą skręcić w lewo w ul. rtm. W. Pileckiego w kierunku Os. Kazury. Rondo na skrzyżowaniu z ulicami Dereniową i Stryjeńskich zostało utrzymane, ale wlot tej ostatniej ulicy od strony południowej jest zwężony do jednego pasa ruchu. Połączenie z ul. F. Płaskowickiej straciła ul. Braci Wagów.

Zmiany dotyczą również pieszych i rowerzystów. Całkowicie zamknięty jest chodnik po południowej stronie ulicy i droga dla rowerów pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Polskie Drogi – tymczasowa droga dla rowerów została wytyczona po północnej stronie ulicy. 

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pulawska-lubelska.pl.

Komunikacja: 
---
Początek: 
2018-02-23
Koniec: 
2019-05-10