Jeden kierunek na ul. Lewandów

Zwężona jest ul. Lewandów przed skrzyżowaniem z ul. Głębocką. Na zwężonym odcinku obowiązuje ruch jednokierunkowy – w stronę ul. Głębockiej.

Wyłączona z ruchu została północna część jezdni pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Głębocką a pierwszą poprzeczną drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Na zwężonym odcinku wprowadzony został ruch jednokierunkowy – do ul Głębockiej. Objazd w przeciwnym kierunku poprowadzi ulicami: Głębocka – L. Berensona i Oknicka. Utrudnienia związane są z przebudową ul. Głębockiej.

Jeden kierunek ruchu obowiązuje również na ul. Głębockiej (w stronę Trasy Toruńskiej) i ul. L. Berensona (od ul. Kąty Grodziskie w kierunku ul. Głębockiej).

Trwa przebudowa ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwojnej do ul. L. Berensona. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa jezdnia po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną także chodniki i drogi dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. L. Berensona z ul. Kąty Grodziskie będą ronda. Równolegle prowadzona będzie inwestycja MPWiK polegająca na budowie sieci kanalizacji ściekowej i przebudowie wodociągu.
Komunikacja: 
Trasy autobusów E-7 i E-9 w szczycie porannym pozostają bez zmian. Natomiast w szczycie popołudniowym linie te kursują ulicami Skarbka z Gór i L. Berensona. Objazdem tymi samymi ulicami jeżdżą autobusy linii 120 (tylko kursy w kierunku krańca OLESIN), 240 (tylko w kierunku krańca MARKI /PUSTELNIK/) i 332 (tylko w kierunku krańca ZAUŁEK-SZKOŁA). Linia 120 w kursach skróconych jeździ ulicami: Skarbka z Gór – L. Berensona – ZAUŁEK – Oknicka – Lewandów – Głębocka. Autobusy 304 nadal jeżdżą objazdem, który obowiązuje od połowy marca, czyli w kierunku JESIENNYCH LIŚCI trasą: L. Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Berensona – Kąty Grodziskie. Natomiast autobusy linii 527 przed godz. 12.00 dojeżdżąją ul. Magiczna do krańca OS. DERBY, a po godz. 12.00 kursują na trasie: Magiczna – Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka – OS. LEWANDÓW I – Głębocka i dalej swoją trasą.

Autobusy linii 132 w kierunku krańca Metro Marymont i linii 214 w kierunku krańca Tarchomin jeżdżą objazdem ulicami: Głębocka - Jesiennych Liści - Skarbka z Gór.
Początek: 
2018-03-29
Koniec: 
2019-08-18