Jeden kierunek na ul. Głębockiej

Na ul. Głębockiej pomiędzy ulicami L. Berensona i Magiczną obowiązuje jeden kierunek ruchu – w stronę Trasy Toruńskiej.

Na ul. Głębockiej trwają prace związane z budową m.in kanalizacji deszczowej i przebudową kolizji z istniejącymi instalacjami podziemnymi. Wszystkie te prace oznaczają, że połowa szerokości jezdni ul. Głębockiej musi być wyłączona z ruchu. Ruch na odcinku od ul. L. Berensona do ul. Magicznej odbywa się po wschodniej stronie ulicy. Można nią pojechać tylko w kierunku Trasy Toruńskiej. Utrzymany pozostaje dojazd do ulic poprzecznych i wjazdów na teren posesji. Objazd w przeciwnym kierunku odbywa się ulicami: Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – L. Berensona. Utrzymanie jednokierunkowego ruchu na ul. Głębockiej przewidziane jest do końca trwania inwestycji, czyli do marca 2019 r.

Jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Głębockiej) obowiązuje już także na ulicach Lewandów i L. Berensona.

Trwa przebudowa ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwojnej do ul. L. Berensona. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa jezdnia po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną także chodniki i drogi dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. L. Berensona z ul. Kąty Grodziskie będą ronda. Równolegle prowadzona będzie inwestycja MPWiK polegająca na budowie sieci kanalizacji ściekowej i przebudowie wodociągu.
Komunikacja: 
Trasy autobusów E-7 i E-9 w szczycie porannym pozostają bez zmian. Natomiast w szczycie popołudniowym linie te kursują ulicami Skarbka z Gór i L. Berensona. Objazdem tymi samymi ulicami jeżdżą autobusy linii 120 (tylko kursy w kierunku krańca OLESIN), 240 (tylko w kierunku krańca MARKI /PUSTELNIK/) i 332 (tylko w kierunku krańca ZAUŁEK-SZKOŁA). Linia 120 w kursach skróconych jeździ ulicami: Skarbka z Gór – L. Berensona – ZAUŁEK – Oknicka – Lewandów – Głębocka. Natomiast autobusy linii 527 przed godz. 12.00 dojeżdżąją ul. Magiczna do krańca OS. DERBY, a po godz. 12.00 kursują na trasie: Magiczna – Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka – OS. LEWANDÓW I – Głębocka i dalej swoją trasą.

Autobusy linii 132 w kierunku krańca Metro Marymont i linii 214 w kierunku krańca Tarchomin jeżdżą objazdem ulicami: Głębocka - Jesiennych Liści - Skarbka z Gór.
Początek: 
2018-04-13
Koniec: 
2019-08-18