Zamknięta ul. Bruzdowa - budowa obwodnicy

Zamknięta dla ruchu jest ul. Bruzdowa pomiędzy ul. Metryczną a pierwszym wjazdem na osiedle.

Plac budowy obejmuje fragment ul. Bruzdowej, który przetnie budowana Południowa Obwodnica Warszawy (po jej wbudowaniu ul. Bruzdowa będzie miała połączenie tylko w drogą serwisową biegnącą wzdłuż trasy po jej północnej stronie). Zamknięty dla ruchu został fragment od ul. Metrycznej (utrzymany jest dojazd do posesji za tym skrzyżowaniem) a wjazdem na osiedle przy ul. Bruzdowej 44 i 46. Objazd zamkniętego odcinka prowadzi ulicami Metryczną – Sytą – W. Lercha. 

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pulawska-lubelska.pl.

Komunikacja: 
Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Inne: 
---
Początek: 
2018-04-19
Koniec: 
2020-10-31