Zmiana na ul. Żołnierskiej

Zmieniła się organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Żołnierskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką. Otwarte zostało połączenie od strony Starego Rembertowa.
 
Wprowadzone zostały zmiany na ul. Strażackiej przed skrzyżowaniem z ul. Żołnierską. Przywrócona jest możliwość zjazdu z ul. Żołnierskiej w ul. Strażacką w kierunku Starego Rembertowa. Otwarty został także wyjazd z ul. Strażackiej na ul. Żołnierską w stronę Zielonki.

Na pozostałych odcinkach ul. Żołnierskiej nie będzie zmian. Ruch na ul. Żołnierskiej przed skrzyżowaniem z ul. Marsa został przełożony na wschodnią jezdnię. Na ma możliwości skrętu w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa w kierunku Rembertowa.

Przed wiaduktem nad torami kolejowymi kierowcy przejeżdżają przez przewiązkę na jezdnię zachodnią, następnie jadą zachodnim wiaduktem nad ul. Strażacką i nową zachodnią jezdnią do skrzyżowania z ul. Czwartaków. Tak jak dotychczas, ruch na tym węźle odbywa się wybudowanymi łącznicami okalającymi przyczółki wiaduktu. Ulica Czwartaków ma połączenie ul. Żołnierską, ale tylko ze wschodnią łącznicą. Utrzymana jest możliwość skrętu z ul. Żołnierskiej w ul. Czwartaków (jadąc od strony ul. Marsa) oraz skrętu z ul. Czwartaków w kierunku Zielonki. Za węzłem z ul. Czwartaków kierowcy przejeżdżają na nową zachodnią jezdnię, a na granicy miasta mogą zjechać na właściwą jezdnię drogi nr 631.

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej. Nowa droga znacznie poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek. Przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej) do granicy Warszawy i wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631. Zakres prac jest duży, to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 r.
Komunikacja: 
W związku z otwarciem dla ruchu kołowego zjazdu z ul. Żołnierskiej na ul. Strażacką autobusy linii 143 (tylko w kierunku krańca REMBERTÓW-KOLONIA) wróciły na podstawową trasę przebiegającą bezpośrednio ulicą Strażacką.
Inne: 
---
Początek: 
2018-04-20
Koniec: 
2018-09-30
Dzielnica: 
Ulica: 
ul. Żołnierska
status: 
Aktualne