Objazd na ul. Przyczółkowej - budowa obwodnicy

Wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na tymczasowe jezdnie omijające plac budowy.

Obydwie jezdnie ul. Przyczółkowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Karuzela i Europejską do ul. Pałacowej są zamknięte dla samochodów. Ruch został przełożony na tymczasowe jezdnie zbudowane równolegle do istniejących. Kierowcy mają na nich do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ten sposób kierowcy omijają plac budowy, a budowniczowie mogą prowadzić prace związane z budową węzła z Południową Obwodnicą Warszawy. Wybudowane zostaną nowe jezdnie, chodniki i drogi dla rowerów, łącznice i wiadukt.

Utrzymane jest połączenie ul. Przyczółkowej z ulicami Karuzela i Europejską. Uruchomiona została tymczasowa jezdnia, którą można dojechać do ul. Karuzela. Wyjazd na ul. Przyczółkową możliwy jest tylko w prawo – w stronę Konstancina Jeziorny. Również z ul. Europejskiej można skręcić tylko w prawo, czyli w stronę Mokotowa. Natomiast skręcić w ul. Europejską mogą tylko jadący od strony Konstancina Jeziorny. Na wysokości ul. Marcepanowej została uruchomiona zawrotka dla jadących od strony Mokotowa (mogli oni zawrócić i skręcić w ul. Europejską). Na właściwe jezdnie kierowcy wracają przed skrzyżowaniem z ul. Pałacową.

Zamknięty został również ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej. Piesi i rowerzyści kierowani są na zastępczą trasę ulicami: Karuzela – Wiedeńska – Pałacowa (na odcinku ok. 150 m została przygotowana utwardzona nawierzchnia). Na wlotach ulic Karuzela i Europejskiej oraz przez ul. Przyczółkową (w rejonie skrzyżowania) wytyczone są przejścia dla pieszych. Otwarty jest nowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Przyczółkowej. Jednocześnie została zamknięta ul. Karuzela, przywrócona natomiast została organizacja ruchu na ul. Wiedeńskiej i Pałacowej.

Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. W jej ramach wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Budowa została podzielona na trzy zadania: „A” od węzła „Puławska” do węzła „Przyczółkowa” o długości ok. 4,6 km, „B” od węzła „Przyczółkowa” do węzła „Wał Miedzeszyński” o długości ok. 6,5 km i „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” do węzła „Lubelska” o długości ok. 7,5 km. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.pulawska-lubelska.pl.

Komunikacja: 
Zmieniona została lokalizacja przystanku zastępczego POWSINEK 52. Przystanek znajduje się w zatoce przy tymczasowej jezdni wschodniej ul. Przyczółkowej. Po drugiej stronie ulicy utworzony został przystanek POWSINEK 51, który zastąpił zawieszony przystanek POWSINEK 01.

Inne: 
---
Początek: 
2018-06-15
Koniec: 
2019-11-25