Węziej na ul. Marymonckiej do centrum

Miejscowo zwężona została jezdnia ul. Marymonckiej prowadząca w kierunku centrum.

Wzdłuż ulic Marymonckiej i J. Słowackiego na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do ul. ks. J. Popiełuszki prowadzone są prace związane z  modernizacją blisko 5-kilometrowego fragmentu kolektora Burakowskiego.

Na wysokości skrzyżowania z ul. A. Sacharowa zajęty został ok. 50-metrowy odcinek środkowego pasa jezdni w ul. Marymonckiej w kierunku centrum.

Komunikacja: 
---
Inne: 
---
Początek: 
2018-11-29
Koniec: 
2019-08-31