Budowa metra na Bródnie – zmiany w ruchu

Rozpoczęła się budowa II linii metra na Bródnie. Ulica L. Kondratowicza, pod którą powstaną dwie stacje, została wyłączana z ruchu. Oprócz pieszych i kierowców, zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej.

Pierwsze zmiany

Rozpoczęcie budowy poprzedziło wprowadzenie pierwszych zmian w ruchu, które usprawnią objazdy komunikacji miejskiej. Na skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Chodeckiej powstało rondo. Jezdnia ul. Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy ulicami Chodecką i św. Wincentego została poszerzona, dzięki czemu można było wytyczyć buspasy w obydwu kierunkach. Pasy dedykowane dla autobusów pojawiły się także na ulicach: Chodeckiej (od Krasiczyńskiej w kierunku Matki Teresy z Kalkuty), Łojewskiej (w kierunku Łabiszyńskiej) oraz Wyszogrodzkiej i Bartniczej (w kierunku P. Wysockiego).

Zamknięcie ulicy L. Kondratowicza
Na potrzeby budowy dwóch stacji metra wyłączone z ruchu zostały ulice Bazyliańska i L. Kondratowicza na odcinku od ul. M.K. Ogińskiego do Łabiszyńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Rembielińską oraz fragment ul. L. Kondratowicza od wyjazdu z parkingu przed Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim do ul. św. Wincentego. Główne objazdy zostały poprowadzone ulicami P. Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – Gilarska – Z. Jórskiego do Radzymińskiej, Głębocka – L. Kondratowicza – Młodzieńcza, św. Wincentego – Borzymowska – Trocka, ciągiem Bartnicza – Wyszogrodzka do Chodeckiej i dalej do Łojewskiej, a także ul. Odlewniczą do Marywilskiej i Trasą Toruńską.

Ograniczenia w ruchu w rejonie placów budowy
Stacja C21 „Bródno” będzie zlokalizowana wzdłuż ul. L. Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Bazyliańską i Rembielińską a skrzyżowaniem z Łabiszyńską. Jadący od strony ul. P. Wysockiego kierowcy mogą przejechać przez skrzyżowanie z ulicami św. Hieronima i M. K. Ogińskiego, ale dalej możliwy jest wyłącznie dojazd do budynków nr 7 po północnej stronie oraz 18 i 20 po stronie południowej. Połączenia z ul. L. Kondratowicza nie ma ul. Łabiszyńska. Zamknięty został także wyjazd na ul. L. Kondratowicza drogą prowadzącą wzdłuż bazarku oraz w pobliżu budynków o numerach 4, 4A, B, C, D, E. Dojazd do tych bloków został poprowadzony tymczasowym połączeniem wybudowanym od strony ul. Poborzańskiej. Od ul. Chodeckiej utrzymany jest dojazd do budynków nr 25, 27, 27A i B, 29 i 31 oraz wytyczonych miejsc postojowych – część jezdni zajmie jednak plac budowy wentylatorni.

Zamknięte zostały chodniki i droga dla rowerów po południowej stronie ulic Bazyliańskiej i L. Kondratowicza. Piesi i rowerzyści są kierowani na tymczasowe, specjalnie zabezpieczone, przejście i drogę rowerową przez plac budowy po fragmencie południowej jezdni – na drugą stronę jezdni wracają na wysokości ul. Łabiszyńskiej (w kolejnym etapie budowy ścieżka i chodnik zostaną wyznaczone poza placem budowy). Po północnej stronie ulicy piesi mogą przejść chodnikiem wzdłuż ogrodzenia placu budowy, zlokalizowanym na terenie osiedla. Przejście w poprzek placu budowy jest możliwe na wysokości skrzyżowania z ul. Rembielińską i budynku nr 27, a na wysokości budynku nr 19 wytyczony został korytarz w poprzek placu budowy na drugą stronę ulicy. W rejonie kościoła św. Włodzimierza zamknięta jest również droga dla rowerów po wschodniej stronie ul. Rembielińskiej. Wytyczony został ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ulicy. Przy kościele powstał natomiast tymczasowy chodnik, którym można dojść do przejścia wzdłuż placu budowy (i dalej do ul. Chodeckiej).

Stacja C20 „Kondratowicza” będzie zlokalizowana wzdłuż ul. L. Kondratowicza pomiędzy  skrzyżowaniem z ulicami Malborską i 20 Dywizji Piechoty WP a skrzyżowaniem z ul. św. Wincentego. W czasie jej budowy od ul. Chodeckiej utrzymany jest dojazd do szpitala i do budynków nr 35, 37, 39, 41, 43 po północnej stronie ulicy, a także wyznaczonych na jezdni miejsc postojowych. Połączenie z ul. L. Kondratowicza utraciły zaś ulice Malborska i 20 Dywizji Piechoty WP. Dojazd do Urzędu Dzielnicy Targówek i budynku nr 18 jest możliwy tylko od ul. św. Wincentego.

Przeorganizowany został ruch na skrzyżowaniu ulic L. Kondratowicza i św. Wincentego. Osoby jadące ul. św. Wincentego od strony Białołęki obowiązuje nakaz skrętu w prawo (utrzymany jest tylko dojazd do stacji paliw) lub lewo – prosto mogą pojechać tylko autobusy, taxi, MTON i pojazdy służb miejskich. Z kolei jadący ul. L. Kondratowicza od strony Młodzieńczej muszą skręcić w prawo w kierunku Trasy Toruńskiej (skręt w lewo jest możliwy tylko dla autobusów, taksówek, MTON i pojazdy służb miejskich).

Zmiany obowiązują również na skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty, św. Wincentego i Gilarskiej. W godz. 6.00 – 21.00 ul. św. Wincentego w kierunku ronda Żaby mogą pojechać wyłącznie autobusy, taksówki, miejski transport osób niepełnosprawnych i pojazdy służb miejskich. Podobne ograniczenie zostały wprowadzone także na odcinku od ul. Niwa w kierunku północnym.

W rejonie budowanej stacji zamknięte są chodnik i droga dla rowerów po obydwu stronach ul. L. Kondratowicza. Po południowej stronie ulicy od wyjazdu ze szpitala do ul. 20 Dywizji Piechoty WP wytyczone zostały tymczasowe przejście dla pieszych i droga dla rowerów. Powstał także chodnik po północnej stronie łączący ul. Malborską z L. Kondratowicza.
Komunikacja: 
Autobusy linii: 104, 112, 118, 240 i N64 jeżdżą ul. Toruńską do Łabiszyńskiej.  Autobusy 112 i 240 dalej jadą ulicami Łojewską, Chodecką i Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego. Dla autobusów linii: 126, 145, 156 i N02 objazdy wytyczone zostały ulicami: Bartniczą, Wyszogrodzką, Chodecką i  Matki Teresy z Kalkuty do św. Wincentego.

Autobusy linii 169 zabierają mieszkańców okolic ulic Łojewskiej i Łabiszyńskiej. Z kolei ulicami Matki Teresy z Kalkuty i Chodecką jadą autobusy linii: 227, 256, 409 i 500. Autobusy linii 176 kończą trasę na przystanku Budowlana.

Zmieniły się również trasy linii: 120 i N11 (prosto św. Wincentego), 204 (Łojewska – Chodecka – Wyszogrodzka), 214 (Odlewnicza) i 345 – autobusy skręcają z Łodygowej w Radzymińską i jadą do Dworca Wileńskiego.

Szczegółowe informacje: www.wtp.waw.pl.
Początek: 
2019-01-19
Koniec: 
2022-08-24