Ruch wahadłowy na ul. Kąty Grodziskie

Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Kąty Grodziskie i L. Berensona. Wprowadzony został ruch wahadłowy.

Jezdnia ul. Kąty Grodziskie przed skrzyżowaniem z ul. L. Berensona została zwężona. Od tej pory, przez około cztery miesiące, w tym rejonie kierowców obowiązuje ruch wahadłowy – jedną jezdnią, w obydwu kierunkach. Tymczasowe sygnalizatory świetlne pojawiły się na ul. Kąty Grodziskie ok. 100 m przed skrzyżowaniem z ul. L. Berensona oraz na wlocie Berensona (jadąc od strony ul. Skarbka z Gór) – z tej ostatniej kierujący mogą skręcić w prawo w kierunku ul. Głębockiej lub w lewo w ul. Kąty Grodziskie. Taka organizacja ruchu umożliwia wykonawcy przebudowę instalacji podziemnych i oświetlenia.
 
Trwa przebudowa ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwojnej do ul. L. Berensona. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa jezdnia po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną także chodniki i drogi dla rowerów. Na skrzyżowaniu z ulicami: Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. L. Berensona z ul. Kąty Grodziskie będą ronda. Równolegle prowadzona będzie inwestycja MPWiK polegająca na budowie sieci kanalizacji ściekowej i przebudowie wodociągu.
Komunikacja: 

Inne: 

Początek: 
2019-03-15
Koniec: 
2019-08-18