Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Młocarni odc. posesja nr 8 - posesja nr 10 Dn 0,2 L ca 30 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2027-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-31
Ulica: 
ul. Młocarni
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---