Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Różanej (rej. ul. Wiśniowej) odc. od studni nr 15690 do kolejnej studni, L ca 70 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30
Ulica: 
ul. Różana
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---