Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Budowlanej odc. Wysockiego - Oliwska Dn 0,3 L ca 220 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-07
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30
Ulica: 
ul. Budowlana
Od ulicy: 
ul. Oliwska
Do ulicy: 
ul. P. Wysockiego
Naruszenia: 
---
Link www: 
---