Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nowotrockiej odc. Samarytanka - Radzymińska z Dn 1,0 na Dn 0,5 L ca 850 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-07
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2022-12-30
Ulica: 
Nieznana
Od ulicy: 
ul. Samarytanka
Do ulicy: 
ul. Radzymińska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---