Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Siennickiej, Dn 0,3 L ca 145 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2025-01-06
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2025-12-31
Ulica: 
ul. Siennicka
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---