Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przeworskiej odc. Chrzanowskiego - studzienka 24948, Dn 0,3 na Dn 0,5 L ca 200 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2026-01-05
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2026-12-31
Ulica: 
ul. Przeworska
Od ulicy: 
ul. W. Chrzanowskiego
Do ulicy: 
ul. Przeworska
Naruszenia: 
---
Link www: 
---