Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ochoczej odc. Tyszowiecka - posesja nr 46 Dn 0,2 L ca 210 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2020-01-01
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2020-12-31
Ulica: 
ul. Ochocza
Od ulicy: 
ul. Tyszowiecka
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---