Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Południowej odc. posesja 28 - dz nr ew 345/2 Dn 0,2 L ca 230 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2027-01-04
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2027-12-17
Ulica: 
ul. Południowa
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---