Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Południowej odc. posesja 28 - dz nr ew 345/2 Dn 0,2 L ca 230 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2024-01-02
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2024-12-31
Ulica: 
ul. Południowa
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---