Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Derkaczy odc. posesja 41 - posesja 19 Dn 0,2 L ca 390 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2022-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2023-12-29
Ulica: 
ul. Derkaczy
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---