Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Halki odc. posesja nr 11 – posesja nr 27 Dn 0,2 L ca 320 m

Dzielnica: 
Firma: 
Początek procesu inwestycyjnego: 
2028-01-03
Koniec procesu inwestycyjnego: 
2028-12-15
Ulica: 
ul. Halki
Od ulicy: 
---
Do ulicy: 
---
Naruszenia: 
---
Link www: 
---